Canlyniadau Sioe Llanddewi Brefi 2016

Canlyniadau Sioe Llanddewi Brefi 2016

PDF Lawrlwytho rhaglen 2016

Gwobr am y marciau uchaf yn Adran yr ardd yn rhoddedig gan
Paul Williams, Julie a Gareth Lloyd Davies, 5 Heol y Gorwydd, Llanddewi Brefi

1af Shelgah Yeomans, Yr Efail, Llanio
2il Alun Williams
3ydd Clarence Biddulph


Cawg Rhosod Parhaol ”Tlws Gardd A Blodau” er cof am y diweddar Mr a Mrs Elwyn a Margaret Benjamin, Pant Villa, am y marciau uchaf yn yr Adrannau Gradd a Blodau. Dosbarthiadau 1-20 (Gan gynnwys)

1af Shelagh Yeomans
2il Alun Williams
3ydd (ar y cyd) Eirios Davies, Margaret Howells and May Turnell


Gwobr am y marciau uchaf yn yr Adran Flodau yn rhoddedig gan
Eluned Hopkins, Cefnllanio, Heol Llanio, Tregaron

1af Margaret Howells, Murmur y Coed, Llanddewi Brefi
2il Eirios Davies
3ydd May Turnell


Cwpan Arian Parhaol er cof am diweddar Mrs Gloria Jones Bryn Mawr am yr eitem orau yn yr Adran Flodau Dosbarthiadau 11-20 (gan gnnwys)

May Turnell, Gwarffynnon, Llanddewi Brefi


Cwpan Arian Parhaol er cof am diweddar Mrs Val Solomons, Morfa Uchaf am yr eitem orau yn yr Adran Osod Blodau Dosbarthiadau 21-25 (gan gnnwys)

Margaret Howells, Murmur y Coed, Llanddewi Brefi


Gwobr am y marciau uchaf yn yr Adran Gosod Blodau yn rhoddedig gan
Paula Lewis a Wendy Roberts, Gorlan, Llanddewi Brefi

1af Margaret Howells
2il (ar y cyd) Eirios Davies a Shelagh Yeomans


Gwobr am y marciau uchaf yn yr Adran Goginio yn rhoddedig gan
Mrs Roseanne Ebenezer, Nantdderwen, Llanddewi Brefi

1af Eirios Davies, Rhattal, Llanio
2il Hannah Fromling Edwards
3ydd Lisa Jones


Cwpan Arian Parhaol er cof am ‘Wil New Inn’ diweddar Mr Williams B Davies LlwynArthen, Caerdydd am yr eitem orau yn yr Adran Goginio Dosbarthiadau 26 -35 (gan gnnwys)

Hannah Fromling Edwards, Bryn Hedd, Llanddewi Brefi


Gwobr am y marciau uchaf yn Adran ‘Bach o Bopeth’ yn rhoddedig gan
Gronfa’r Mawndiroedd

1af Eirios Davies, Rhattal, Llanio
2il Eirwen James
3ydd Ann Jones


Cwpan Arian Parhaol er cof am diweddar Mrs Beryl Evans, Ochorgarth am yr eitem orau yn yr Adran ‘Bach o Bopeth’ Dosbarthiadau 36 -45 (gan gnnwys)

Orwel Edwards, Bryn Hedd, Llanddewi Brefi


Gwobr am y marciau uchaf yn Adran Gwaith Llaw yn rhoddedig gan
Gary a Helen Davies, 20 Hyfrydle, Llanddewi Brefi.

1af Delyth Lloyd Jones, Ystrad Dewi
2il Margaret Howells
3ydd Susan Davies


Cwpan Arian Parhaol ‘Cwpan Pin a Nodwydd’ er cof am y diweddar Mrs Mary James,Ty Mawr am yr eitem orau yn yr Adran Waith Llaw Dosbarthiadau 46 -55 (gan gnnwys)

Delyth Lloyd Jones, Ystrad Dewi, Llanio


Gwobr am y marciau uchaf yn Adran Ffotograffiaeth yn rhoddedig gan
Mr Paul White, Ffotograffydd, 7 Albert Street Aberaeron SA46 0DQ

Cyd-Gyntaf: Bethan Evans, Gartholwg; Lynet Pugh, Erw Goch; ac Alexandra Williams, Tancnwch


Gwobr am y marciau uchaf yn Adran “Dim ond Dynion” yn rhoddedig gan
Marc, Hywel ac Emyr Lake, Beili Richard, Llanddewi Brefi

1af Clarence Biddulph, Garthowen, Llanddewi Brefi
2il Owain Pugh
3ydd (ar y cyd) Dorian Pugh, John Griffiths and Orwel Edwards


Gwobr am y marciau uchaf yn nosbarthiadau 65-68 yn rhoddedig gan
Meinir Wyn Williams, Llanddewi Brefi

1af Gwion Pugh, Erw Goch, Llanddewi Brefi
2il Hari Griffiths
3ydd Ela Pugh


Gwobr am y marciau uchaf nosbarthiadau 69- 72 yn rhoddedig gan
Alys a Cadi Coltman, Glanteifi, Llanio

1af Teleri Lewis Griffiths, Cefnllwyn, Llanddewi Brefi
2il Daniel Evans
3ydd Megan Rose Biddulph


Gwobr am y marciau uchaf nosbarthiadau 73 -76 yn rhoddedig gan
Huw Mervyn Davies, Glennydd, Llanddewi Brefi.

1af Beca Davies, Bronllwyn, Llanddewi Brefi
2il Rhian Griffiths


Gwobr am y marciau uchaf yn nosbarthiadau 77-80 yn rhoddedig gan
Prys Lewis, Llain Delyn, Llanddewi Brefi

Dim cystadlu


Y Cwpan Her Parhaol am y marciau uchaf yn nosbarthiadau 1-60 yn rhoddedig gan
Miss Yvonne Edwards, New Inn, Llanddewi Brefi.

1af Margaret Howells, Murmur y Coed, Llanddewi Brefi
2il Eirios Davies
3ydd Shelagh Yeomans


Cystadleuaeth Ysgol Henry Richard Campws Llanddewi Brefi:

Ysgol Feithrin Plant Dosbarth Derbyn – “Ar Lan y Môr”

1af Ela Pugh
2il Steffan Evans
3ydd Nia Szymaniel

Plant Blynyddoedd 1 a 2 – “Ffranc y Cranc!”

1af Tom Biddulph
2il Awen Jones
3ydd Gwion Pugh

Plant Blynyddoedd 3 a 4 – “Fy Nghastell Hud”

1af Lleucu Williams
2il Bartek Maziarz
3ydd Natan Szymaniel

Plant Blynyddoedd 5 a 6 – “Cestyll Cymru”

1af Megan Biddulph
2il Dylan Bullman
3ydd Erin Jones Williams

This page is also available in: English