Cyfarfod Cyhoeddus – Difrod llifogydd

Mae’r Cyngor Cymuned yn trefnu Cyfarfod Cyhoeddus gyda chynrychiolwyr o’r Awdurdod Priffyrdd i drafod pa gamau ataliol a allai fod yn ymarferol ar ôl y difrod llifogydd diweddar yn y pentref.

Nid yw’r dyddiad wedi ei gadarnhau eto, ond os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon yr hoffech eu trafod yn y cyfarfod, dylech eu cyflwyno’n ysgrifenedig erbyn 17/12/18 i:

Clerc y Cyngor:
Mrs M. Davies, Brynderwen, Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion. SY25 6UU.
Ffôn: 01974 298636
E-bost: clerc@llanddewibrefi.org

Er mwyn i’r holl bwyntiau a godwyd gael eu hystyried yn llawn, ac er mwyn sichrau ymateb iddynt yn ystod y cyfarfod, dim ond materion a gyflwynwyd ymlaen llaw y gellir eu hystyried.

PDF Lawrlwytho PDF

This page is also available in: English