Cais Cynllunio: A210245

Rhif y Cais: A210245 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr Richard Hollins (Elenydd Wilderness Hostels)
Dyddiad dilysu: 23/03/2021
Cynnig: Cais Llawn – Siting of Shepherd’s Hut Accommodation
Lleoliad: Tyncornel, Llanddewi Brefi, Tregaron.
Côd post: SY25 6PH.
Dyddiad y penderfyniad: 05/11/2021
Penderfyniad: Caniatawyd gydag Amodau

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English