Cais Cynllunio: A180335

Rhif y Cais: A180335 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Aled Edwards
Dyddiad dilysu: 12/04/2018
Cynnig: Full Planning – Construction of a holiday let to include the demolition of existing barn.
Lleoliad: PANTYBLAWD, TREGARON
Côd post:  SY25 6PR.
Dyddiad y penderfyniad:  06/06/2018
Penderfyniad:  Caniatawyd gydag Amodau

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English