Eirwen James

Eirwen James

Fy mwriad yw bod yn llais i farn y pentrefwyr a  phawb sy’n byw yng nghymuned Llanddewi Brefi. Byddaf yn gwneud fy ngorau i gynrychioli’r gymuned yn onest ac yn gytbwys.

Post: Tŷ Mawr, Heol Lanio, Llanddewi Brefi, Tregaron, SY25 6PS
Ffôn: 01974 298223
Ebost: eirwen.tymawr@live.co.uk

 

This page is also available in: English