Agenda – Llanddewi Brefi Community Council – 19/10/2023

Bydd cyfarfod arbennig o’r Cyngor Cymuned yn cael ei gynnal ddydd Iau 19 Hydref 2023 am 6:00yh yn y Ganolfan Gymunedol.

Dylai aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu o bell anfon neges e-bost web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1. Derbyn ymddiheuriadau. 

2. Materion personol. 

3. Datganiadau o ddiddordeb. 

4. Cyfranogiad y Cyhoedd.

5. Cyflwyniad i’r Cyngor gan Galileo Energy UK i gyflwyno cynigion cychwynnol yn ymwneud â Pharc Ynni Bryn Cadwgan cyn yr ymgynghoriadau cyhoeddus ymgysylltu cynnar a fydd yn cael eu cynnal yn ystod mis Tachwedd 2023.

6. Cwestiynau i’r Cadeirydd.

Arwyddwyd ar ran y Cadeirydd.

L. Zanoni, Clerc i’r Cyngor.

15/10/2023

This page is also available in: English