HYSBYSIAD AM GWBLHAU ARCHWILIAD AC AM YR HAWL I AROLYGU’R COFNOD BLYNYDDOL COFNOD BLYNYDDOEDD AM Y FLWYDDYN YN GORFFEN 31 MAWRTH 2023

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 29
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

 1. Mae archwiliadau cyfrifon dros Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi ar gyfer y blynyddoedd Sy’n gorffen ar 31 Mawrth 2023 wedi’u cwblhau.
 2. Mae’r cofnod blynyddol ar gael i’w arolygu gan etholwyr llywodraeth leol ardal Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi trwy wneud cais at:
  Ms L Zanoni
  Clerc & Swyddog Ariannol Cyfrifol 
  Y Glyn
  Llanddewi Brefi
  Tregaron. SY25 6RL
  ebost: clerk@llanddewibrefi.org
  rhwng 11yb a 5yh ar ddydd Llun i ddydd Gwener
  gan eithrio gwyliau cyhoeddus), pryd y gall unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copïau o’r cofnod blynyddol
 3. Darperir copïau i unrhyw etholwr llywodraeth leol os gwneir taliad o £1.00 am bob copi o’r ffurflen flynyddol

Ms L Zanoni
Clerc & Swyddog Ariannol Cyfrifol
02/11/2023

This page is also available in: English