Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 10/02/2020

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 10fed o Chwefror 2020 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheuriadau.
2 Materion personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 13eg o Ionawr 2020.
5 Materion yn codi or cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Gofaleth Coed a Chloddie.
6.3 Y We.
6.4 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.5 ‘Defibrillator’
6.6 Model Rheolai
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio; Rhif y Cais A190990, Cox Wood, Llangybi.
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16.
13 Y Fynwent.
14 Eisteddfod 2020.
15 Polisi newydd.
16 Unrhyw fater arall.
17 Trefnu pwyllgor llifogydd.
18 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English