Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 24/02/2022

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Iau, 24 Chwefror 2022 ar Zoom am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu e-bostio web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

  1. Derbyn ymddiheuriadau. 
  2. Datgan buddiannau personol. 
  3. Adolygu adborth ar gymhwysedd prosiect, yn dilyn trafodaethau cychwynnol gyda’r tîm Cynnal y Cardi.
  4. Adolygu a chymeradwyo cyflwyno cais grant LEADER Cynnal y Cardi.
  5. U.F.A.
  6. Dyddiad y cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English