Gorsedd Llanddewi Brefi

Diolch i bawb a ddaeth ynghyd i’r pentref i helpu gyda’r tacluso a’r addurno ar gyfar Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron ym mis Awst. Mae’r pentref yn edrych yn dda ac mae’r arddangosfa o Orsedd y Bwganod Brain yn werth eu gweld. 

Thank you for all of your hard work tidying and decorating the village for the National Eisteddfod that will be held in Tregaron in August. The village looks great and the display of The Orsedd Scarecrows are a feast for the eyes.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: Cymraeg