Sioe Llanddewi Brefi Show 2024

CYSTADLEUAETH YR ARDD ORAU / BEST GARDEN COMPETITION

Agored i erddi ym mhlwyf Llanddewi Brefi a gerddi aelodau cymdeithasau’r pentref.

Open to gardens in the parish of Llanddewi Brefi and gardens belonging to members of village based associations. 

Dyddiad Cau – Dydd Gwener Gorffennaf 20fed –  Ewch i mewn i Caffi Dewi neu New Inn (bwlch post) neu Awelon (Y Sgwâr)Closing Date – Friday July 20th – Enter in Caffi Dewi or New Inn (post box) or Awelon (The Square)

Cwpan Pant Villa (i’w gadw am flwyddyn / to be held for one year)Gwobr yn rhoddedig gan / Award kindly given by Deian a Helen Benjamin. 

Hefyd tlws i`w gadw yn rhoddedig gan / a small trophy is also kindly given by Roger Lunt, Neuadd Las i gofio am ei dad, Mr Gordon Lunt 

Beirniad / Judge :- Bryan & Jenny Regan, Llanddewi Brefi 

Beirniadu yn ystod yr wythnos yn dechrau Gorffennaf 29ed 2024/ Judging during the week commencing July 29th 2024.

Rhestr dosbarthiadau / Schedule of Classes

Ebostiwch shelaghyeo@hotmail.com am gopi/ Email shelaghyeo@hotmail.com for a copy

Adran Cynnyrch Gardd                 Garden Produce

13 Taten3 Potatoes
23 Ffeuen ddringo         3 Runner Beans
33 Coesyn o Riwbob3 Sticks of Rhubarb
41 LetysenA lettuce
54 Tomato4 tomatoes
6Pot o un perlysieuynPot of one herb
73 Winwnsyn3 onions
8Basged o LysiauA Basket of Vegetables
93 Betysen Gron3 Round Beetroot
10Unrhyw Lysieuyn heb ei restru uchodAny Vegetable not listed above

Adran Flodau                              Flower Section

11Unrhyw 3 DahliaAny 3 Dahlias
12Fuchsia mewn potA fuchsia in a pot
131 Blaguryn Rhosyn1 Rosebud
14Blodyn yn arnofio mewn bowlen (dim mwy na 6”)A floating bloom in a bowl (< 6 inches)
153 Rhosyn3 roses
16Cynhwysydd anarferol – wedi ei blannuAn unusual container – planted
17Planhigyn yn ei flodau mewn potA pot plant in bloom
18Planhigyn deiliog mewn potA foliage pot plant
19Cawg o flodau wedi eu tyfu gartrefA vase of home-grown flowers
204 Pysen bêr4 sweet peas

Gosod Blodau                        Floral Art

21BlodeuglwmA posy
22Trefniad mewn cragenArrangement in a shell
23Arddangosiad Dr WhoA Dr Who Exhibit
24Trefniad mewn tebotArrangement in teapot
25Y Mynyddoedd (dim ewyn blodau)The Mountains (no floral foam)

Adran Goginio                               Cookery Section

26Cacen lemwn drislA lemon drizzle cake
274 Cacen fach Gymreig4 Welsh Cakes
28Rownd o fisgeden frauA round of shortbread
29Bara Brith – dim burumBara Brith – no yeast
30Sbwng FictoriaA Victoria Sponge
314 Cacen gwpan wedi eu haddurno4 decorated cup cakes
324 Sgon ffrwythau4 fruit scones
33Cacen heb glwtenA gluten-free cake
344 Browni4 brownies
352 Pasten Gernyw2 Cornish pasties

Adran”Bach o Bopeth”                     “Allsorts” Section

366 ŵy6 eggs
37Pot o Jam Ffrwythau meddwlA pot of soft fruit jam
38Pot o Jam anarferolA jar of unusual jam
39Jar o friw fwyd melysA jar of mincemeat
40Jar o farmalêdA jar of marmalade
41Jar o “relish”A jar of relish
42Potel o cordialA bottle of cordial
43Salad ffrwythau mewn ffrwythauA fruit salad in a fruit
44“Mocktail” mewn gwydrA mocktail in a glass
45Bocs cinio rhywun enwog (wedi’i enwi)A (named) celebrity’s lunch box 

Adran Gwaith Llaw                             Handicraft Section

46Tegan meddal wedi ei wneud allan o ddeunydd wedi’i ail-gylchuA soft toy made from re-cycled material
47Eitem sy’n cynnwys prenAn item incorporating wood
48Eitem mewn melynAn item in yellow
49Cerdyn cyfarchA greeting card
50Eitem mewn “decoupage”An item in decoupage
51Torch drws – hafA door wreath – summer
52Eitem mewn “Origami”An Origami item
53Eitem sy’n cynnwys botymauAn item incorporating buttons
54Cas sbectolSpectacle case
55Eitem ffeltiedigA felted item

Adran Ffotograffiaeth                         Photographic Section

56Bywyd gwylltWildlife
57Machlud HaulSunset
58PontA bridge
59HapusrwyddHappiness
60Draig/DreigiauDragon(s)

Adran “Dim Ond Dynion”                 Only Men Allowed

61Eitem wedi ei wneud o gortyn byrnwrAn item made from baler twine
62Eitem sawrus ar gyfer bocs cinioA savoury lunch-box item
63Pwdin bara a menynBread & butter pudding
64Eitem wedi ei gwneud â llawA hand-crafted item

Adran y Plant Children’s Section

 7 Oed a Dan (Medi 1af 2023)                          Aged 7 and Under (Sept 1st 2023)
65Celf-Printio gyda llawHand print art
66Llun o fy hoff le wedi ei beintioA painting of my favourite place
67Pot planhigion wedi ei addurnoDecorated plant pot
682 bisgïen “Digestive” wedi ei haddurno2 decorated digestive biscuits
 8-11 Oed (Medi 1af 2023)   Aged 8-11 (Sept 1st 2023)
69Mwgwd wedi’i wneud â llawA handmade mask
70Collage cefn gwlad (uchafswm A3)Countryside collage (max A3)
71Wyneb pitsa (sylfaen a brynwyd)Pizza face (bought base)
72Poster yn defnyddio TG ar gyfer Sioe 2025Poster using IT for Show 2025
 12 – 18 Oed (Medi 1af 2023)   Aged 12-18 yrs (Sept 1st 2023)
73Eitem mewn origamiAn origami item
74Fy hoff gacen siocledMy favourite chocolate cake
75Gwydr, jar neu botel wedi ei addurnoA decorated glass, jar or bottle
76Parsel wedi ei lapio ar gyfer pen-blwyddA wrapped parcel for a birthday
 Adran CFfIYFC Section
77Eitem ceramig addurnedigA decorated ceramic item
78Item wedi ei wneud â lawA handmade item
79Llun o Rali CFFI 2024A photograph of the 2024 YFC Rally
80PwdinA Desert
81Poster i hysbysebu noson tân gwyllt Llanddewi BrefiA poster advertising Llanddewi Brefi Fireworks night

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: Cymraeg