‘We Are Seven’

Yn ystod haf 1988 a 1990, cafodd Llanddewi Brefi ei drawsnewid i fod yn dref farchnad wledig o’r 1930au ar gyfer ffilmio drama ‘We Are Seven’ ar HTV, cyfarwyddwyd gan Alan Clayton/ Ken Horn [www.imdb.com].
Cafodd nifer o’r trigolion y cyfle i fod yn ‘extras’ a thrawsnewidiwyd nifer o’r tai yn siopau ar gyfer y ffilmio.

Rhan Un – Tu ôl i’r llenni.

Rhan Dau – Tu ôl i’r llenni.

Rhan Tri – Ffotograffau.

Ffotograffau a fideos trwy garedigrwydd David Rowe

This page is also available in: English