YMGYNGHORIAD – Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi

Ynghylch cau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanddewi Brefi ar ôl symud i Ysgol Henry Richard. Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymgynghori â Chyngor Cymuned Llanddewi Brefi i ddarganfod a oes unrhyw fynegiant o ddiddordeb yn yr eiddo y gallech fod yn ymwybodol ohono mewn perthynas â chau’r ysgol.

Yn dilyn yr ymgynhoriad cychwynnol, bydd yr Awdurdod Lleol yn gwneud argymhellion priodol i Gabinet Cyngor Sir Ceredigion ynghylch Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi.

Os gallwch ein cynghori am unrhyw ddatganiad o ddiddordeb yn yr eiddo sy’n hysbys i chi mewn perhynas â chau’r ysgol, cysylltwch â:

Clerc y Cyngor:
Mrs M. Davies, Brynderwen, Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion. SY25 6UU.
Ffôn: 01974 298636
E-bost: clerc@llanddewibrefi.org

Ymatebion i’w derbyn erbyn 30/11/18

PDF Lawrlwytho PDF

This page is also available in: English