Mudiadau a Chymdeithasau

Mae cyfarfodydd y clwb yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Gymunedol, Llanddewi Brefi, ar bob nos Iau am 8yp.
Mae aelodau newydd (50+) o Landdewi Brefi a’r ardal gyfagos yn cael eu croesawu.
Paul Banks – 01974 299417
01974 298556 – Mr Sion Jones, Ysgrifennydd
Cwrdd ar y Dydd Mercher cyntaf a’r trydydd Dydd Mercher bob mis yn y Ganolfan Gymuned oni bai fod y rhaglen yn dangos yn wahanol.
01974 298223