Cyfeiriadur Lleol

Y mae'r feddygfa'n cwmpasu ardal wledig eang sy'n cynnwys Tregaron, Llanddewi Brefi, Cellan, Llangybi, Llangeitho, Penuwch, Bronant. Pontrhydfendigaid, Ysbyty Ystwyth, Ffair Rhos a Chwmystwyth.
01974 298218
01974 298207
01974 298556 - Mr Sion Jones, Ysgrifennydd
Siop Brefi
Siop Nwyddau Cyffredinol/ Siop Bapur
01974 298240
Cwrdd ar y Dydd Mercher cyntaf a'r trydydd Dydd Mercher bob mis yn y Ganolfan Gymuned oni bai fod y rhaglen yn dangos yn wahanol.
01974 298223
The New Inn
Mae'r New Inn yn Llanddewi Brefi yn cynnig croeso cynnes gydag amrywiaeth eang o gwrw traddodiadol a chynhesrwydd tân glo.
01974 298452
Ysgol Henry Richard
Ysgol 3 - 16 oed ardal Llanddewi Brefi a Thregaron. Pennaeth: Mr Dorian Pugh.

Lawrlwytho Ffurflenni:

PDF Cyflwynwch y Rhestriad (PDF)
Word Cyflwynwch y Rhestriad (Word)

This page is also available in: English