Cais Cynllunio: A210837

Rhif y Cais:A210837 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr):E H Jones
Dyddiad dilysu:24/08/2021
Cynnig:Cais Llawn – Erection of an agricultural building for storage of feed and equipment.
Location:Land North Of Bronbyrfe, Llanddewi Brefi, Tregaron.
Côd post:271748.47, 252728.46
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio: 

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English