Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 24/08/2020

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 24ain o Awst 2020 y tu allan i’r Ganolfan Gymunedol am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheuriadau.
2 Materion personol.
3 Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-2020.
4 Cytuno ar drefniadau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.
5 Unrhyw fater arall.
6 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English