Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 12/08/2019

Cynhelir Cyfarfod ychwanegol o’r Cyngor Nos Lun 12fed o Awst 2019 yn y Ganolfan am 7 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn Ymddiheuriadau.
2 Datgelu buddiannau personol
3 I drafod Grant Sêr Dewi o Chwareon Cymru
4 I drafod Mater Cynllunio Maes Carafanai Gogoyan – A190449.
5 I drafod materion Datblygu Lleol newydd.

 

This page is also available in: English