Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 11/09/2017

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 11ddeg o Fedi 2017 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn Ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 10fed o Orffenaf 2017.
5 Materion yn codi or Cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Y We.
6.3 Maes Parcio.
6.4 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.5 Model Reolau.
6.6 Model reolau ariannol.
6.7 ‘Defibrillator’
6.8 Goleadau Stryd.
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio A170692; Pant Villa Llanddewi Brefi
b Cynllunio A170753; Installation of a 20m lattice mast Bronhelm, Llanddewi Brefi
c Cynllunio A170816; Trosi adeilad allanol i lety gwyliau Abercoed, Tregaron
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16 Llanddewi Brefi.
13 Y Fynwent.
14 Unrhyw fater arall.
15 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English