Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 02/04/2024

Bydd cyfarfod arbennig o’r Cyngor Cymuned yn cael ei gynnal Nos Fawrth 02 Ebrill 2024 am 7:30pm yn y Ganolfan Gymunedol. Dylai aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu o bell anfon neges e-bost web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

  1. Derbyn ymddiheuriadau
  2. Materion personol.
  3. Datganiadau o ddiddordeb.
  4. Cyfranogiad y cyhoedd.
  5. Derbyn Cynigion Drafft Adolygiad Cymunedol Ceredigion gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, ac ystyried ymateb y Cyngor i’r ymgynghoriad drafft, a ddaw i ben ar 13 Mai 2024. (Ceir rhagor o wybodaeth ar https://www.cffdl.llyw.cymru/arolygon/03-24/ceredigion- community-review-draft-proposals) .

L. Zanoni, Clerc i’r Cyngor (ar ran y Cadeirydd) 26/03/2024

This page is also available in: English