Cau’r Ffyrdd 28/03/2016

AR GYFER YR WYTHNOS SY’N CYCHWYN: 28ain o Fawrth 2016

Heol-Lleoliad:
Dyddiad: Amserau: Sylwadau: Adnoddau:
U1519
Llanddewi Brefi
cyf: 69/07
7/04/16 –
11/04/16
08:00 – 17:00
yn ddyddiol
Arwynebu’r briffordd
Cyngor Sir Ceredigion
Linc i fap
C1023
Pont Llanfair Clydogau
Cyf : 71/04
05/03/16 – I’w  gadarnhau 24awr Oherwydd cyflwr y bont
Cyngor Sir Ceredigon
Linc i fap
U1511
Soar-y-mynydd
Cyf: 68/10
29/03/16 –
26/04/16
24awr Gwaith cynnal a chadw i’r bont.
Cyngor Sir Ceredigion
Linc i fap

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau pellach at:

Adain Cau Ffyrdd
Neuadd y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron SA46 0AT
Rhif Ffôn: (01545) 572437

e-bost : hpw@ceredigion.gov.uk

This page is also available in: English