Meddygfa Tregaron

Y mae’r feddygfa’n cwmpasu ardal wledig eang sy’n cynnwys Tregaron, Llanddewi Brefi, Cellan, Llangybi, Llangeitho, Penuwch, Bronant. Pontrhydfendigaid, Ysbyty Ystwyth, Ffair Rhos a Chwmystwyth.

Oriau’r Feddygfa

Cynhelir meddygfa yn Nhregaron, drwy apwyntiad yn unig. Gellir trefnu apwyntiad dros y ffon neu drwy ymweld a’r feddygfa sydd ar agor o 8 tan 6.30 o’r gloch ddydd Llun i dydd Gwener. Os bydd angen apwyntiad brys, bydd y claf yn cael ei weld ar yr un diwrnod.
Dydd Llun 
9.00 y.b. – 11.00 y.p.

4.00 y.p. – 5.00 y.p.
Dydd Mawrth            
12.00 y.p. – 3.00 y.p.
Dydd Mercher           
9.00 y.b. – 11.30 y.b.
4.00 y.p. – 5.00 y.p.
Dydd Iau                   
9.00 y.b. – 11.30 y.b.
5.00 y.p. – 6.00 y.p.
Dydd Gwener           
9.00 y.b. – 11.30 y.p.
Meddygfa Tregaron, Ty Salop, Tregaron, Ceredigion. SY25 6HA.
01974 298218
01974 298207

Danfonwch neges i berchennog y rhestriad

Meddygfa Tregaron


This page is also available in: English