Sioe Llanddewi Brefi

Sioe Llanddewi Brefi 2017
gan gynnwys Y Sioe Arddwriaethol Leol
Dydd Mercher, Awst 9fed 2017
ar Gae’r Ficerdy a Chae’r Ganolfan
(trwy garedigrwydd Brodyr Davies, Bryndulais, Pwyllgor y Neuadd a theulu Troed-y-rhiw)
Agorir Cae’r Sioe am 9:30 y.b.

Beirniadu i gychwyn am
Ceffylau 10:30y.b.
Defaid 11:00y.b.
Gwartheg 12:00y.p.
Sioe Gŵn 1:00y.p.
Adran Ceffylau a Sioe Gŵn Agored. Adrannau eraill – radiws 10 milltir

Llywydd:
Mr Arwyn Benjamin, Abercarfan, Llanddewi Brefi

Tâl Mynediad i’r cae a’r Neuadd
Oedolion – £4.00
Pensiynwyr – £3.00
Plant o dan 15 oed – £1.00

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener, Awst 4ydd

PDF Lawrlwytho rhaglen 2017

Sioe Llanddewi Brefi 2016
gan gynnwys Y Sioe Arddwriaethol Leol
Dydd Mercher, Awst 10fed 2016

PDF Lawrlwytho rhaglen 2016

Canlyniadau Sioe Llanddewi Brefi 2016

Sioe Llanddewi Brefi 2015
gan gynnwys Y Sioe Arddwriaethol Leol
Dydd Mercher, Awst 12fed 2015
ar Gae’r Ficerdy a Chae’r Ganolfan
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener, Awst 7fed

PDF Lawrlwytho rhaglen 2015

01974 298556 – Mr Sion Jones, Ysgrifennydd

Danfonwch neges i berchennog y rhestriad

Sioe Llanddewi Brefi


Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: Saesneg