Sioe Llanddewi Brefi

Yn anffodus ni fydd Sioe Llanddewi Brefi yn cael ei chynnal eleni.  Bydd y rhaglen gystadlaethau yn cael ei defnyddio yn 2021 felly ewch ati  i greu.

Sioe Llanddewi Brefi 2019
gan gynnwys Y Sioe Arddwriaethol Leol
Dydd Mercher, Awst 14eg 2019
ar Gae’r Ficerdy a Chae’r Ganolfan
(trwy garedigrwydd Davies, Bryndulais, Pwyllgor y Neuadd a theulu Troed-y-rhiw)
Agorir Cae’r Sioe am 9:30 y.b.

Beirniadu i gychwyn am
Ceffylau 10:30y.b.
Defaid 11:00y.b.
Gwartheg 12:00y.p.
Sioe Gŵn 1:00y.p.
Adran Ceffylau a Sioe Gŵn Agored. Adrannau eraill – radiws 10 milltir

Llywyddion: Mr & Mrs Huw Davies, Aberdauddwr, Llanddewi Brefi

Is Lywydd: Mr. Evan Jones, The Granary, Rhysgog, Llanddewi Brefi

Cadeirydd y Pwyllgor: Miss Rhian Jones, Llwyn, Llanddewi Brefi

TrysoryddMr. Eric Jones, Closyrefail, Llanfair Clydogau

Is Drysorydd: Mr. Owain Pugh, Eryl, Tregaron

Ysgrifennydd

Mr. Sion Jones, Troed-y-Rhiw. Llanddewi Brefi 01974 298 556

Mrs. Alex Williams, Tancnwch, (Arddwriaethol) 01974 298 830

MilfeddygSteffan Vets, Llanbedr P.S

Tâl Mynediad i’r cae a’r Neuadd
Oedolion – £4.00
Pensiynwyr – £3.00
Plant o dan 15 oed – £1.00

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener, Awst 9fed

PDF Lawrlwytho rhaglen 2019

PDF Lawrlwytho rhaglen 2017

Sioe Llanddewi Brefi 2016
gan gynnwys Y Sioe Arddwriaethol Leol
Dydd Mercher, Awst 10fed 2016

PDF Lawrlwytho rhaglen 2016

Canlyniadau Sioe Llanddewi Brefi 2016

Sioe Llanddewi Brefi 2015
gan gynnwys Y Sioe Arddwriaethol Leol
Dydd Mercher, Awst 12fed 2015
ar Gae’r Ficerdy a Chae’r Ganolfan
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener, Awst 7fed

PDF Lawrlwytho rhaglen 2015

01974 298556 – Mr Sion Jones, Ysgrifennydd

Danfonwch neges i berchennog y rhestriad

Sioe Llanddewi Brefi


This page is also available in: English