Capel Bethesda

Capel Bethesda
Gweinidog – Y Parch Carwyn Arthur. Capel ‘Methodistaidd Calfinaidd’ Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Gwasanaeth bob Dydd Sul am 10 o’r gloch y bore.

Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro.

Myfyrdod ar Luc 9:51

Myfyrdod ar gyfer y Sul

Myfyrdod ar Mathew 9:9-13

Myfyrdod ar Ioan 14:6

Myfyrdod ar gyfer y Sul.

Genesis 1:26-28 – Gofaleth Caron

Myfyrdod ar gyfer y Sul

Posted by Capel Bwlchgwynt on Saturday, 4 July 2020

Myfyrdod ar gyfer y Sul sy’n cynnwys cân gan blant Ysgol Sul Capel Bwlchgwynt.
Link YouTube Gofalaeth Caron Ceredigion

 

Myfyrdod ar gyfer y Sul.

Salm 8 – Gofalaeth Caron

Myfyrdod ar gyfer y Sul.

Posted by Gofalaeth Caron on Saturday, 20 June 2020

Gofalaeth Caron – Barnwyr 16:23-30

Myfyrdod ar gyfer y Sul

Posted by Gofalaeth Caron on Saturday, 13 June 2020

Myfyrdod ar gyfer y Sul.

Gofalaeth Caron – Philipiaid 3:13-14

Myfyrdod ar gyfer y Sul.

Posted by Gofalaeth Caron on Saturday, 6 June 2020

Myfyrdod ar gyfer Sul y Pentecost. Actau 2

Gofalaeth Caron – Sul y Pentecost.

Myfyrdod ar gyfer Sul y Pentecost. Actau 2

Posted by Gofalaeth Caron on Saturday, 30 May 2020

Dyma fyfyrdod ein Gweinidog ar gyfer y Sul.

Gofalaeth Caron- Diarhebion 3:5-6

Dyma fyfyrdod ein Gweinidog ar gyfer y Sul.

Posted by Gofalaeth Caron on Saturday, 23 May 2020

Dyma fyfyrdod ein Bugail ar gyfer y Sul.

Gofalaeth Caron – Salm 51:7

Dyma fyfyrdod ein Bugail ar gyfer y Sul.

Posted by Gofalaeth Caron on Saturday, 16 May 2020

Dyma fyfyrdod ein Bugail ar gyfer y Sul.

Gofalaeth Caron – Ioan 19:41

Dyma fyfyrdod ein Bugail ar gyfer y Sul.

Posted by Gofalaeth Caron on Saturday, 9 May 2020

Dyma’r myfyrdod sydd wedi cael ei baratoi gan ein gweinidog ar gyfer y Sul.

Gofalaeth Caron Salm 73:28

Dyma’r myfyrdod sydd wedi cael ei baratoi gan ein gweinidog ar gyfer y Sul.

Posted by Gofalaeth Caron on Saturday, 2 May 2020

Dyma’r ail fyfyrdod a baratowyd gan ein gweinidog

Dyma’r ail fyfyrdod a baratowyd gan ein gweinidog.

Posted by Gofalaeth Caron on Saturday, 25 April 2020

Myfyrdod Ebrill 19

Gweler isod linc i fyfyrdod sydd wedi cael ei baratoi gan ein bugail ar gyfer y Sul

Gweler isod linc i fyfyrdod sydd wedi cael ei baratoi gan ein bugail ar gyfer y Sul

Posted by Gofalaeth Caron on Saturday, 18 April 2020

 

Members of Capel Bethesda at Coleg y BalaRhai o aelodau Capel Bethesda ar daith ym Myd Mary Jones gyda’r Gweinidog, y Parch Carwyn Arthur. Newydd gael cinio yng Ngholeg y Bala ac ar eu ffordd i Gapel Tegid.

Capel Bethesda 25/09/16 – Newyddion

Neuadd Wen, Heol Pontrhydfendigaid, Tregaron. SY25 6JD.

Danfonwch neges i berchennog y rhestriad

Capel Bethesda


This page is also available in: English