Cyfeiriadur Lleol

Capel Bethesda
Gweinidog - Y Parch Carwyn Arthur. Capel 'Methodistaidd Calfinaidd' Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Gwasanaeth bob Dydd Sul am 10 o'r gloch y bore.
Mae cyfarfodydd y clwb yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Gymunedol, Llanddewi Brefi, ar bob nos Iau am 8yp.
Mae aelodau newydd (50+) o Landdewi Brefi a'r ardal gyfagos yn cael eu croesawu.
Paul Banks - 01974 299417
The Church in Wales. St David's Church, Llanddewi Brefi. United Parish of Llanddewi Brefi and Llangeitho. Priest in Charge:
Tafarn y Foelallt Arms yw'r dafarn hynaf sy'n weddill ym mhentref Llanddewi Brefi
01974 298306

Lawrlwytho Ffurflenni:

PDF Cyflwynwch y Rhestriad (PDF)
Word Cyflwynwch y Rhestriad (Word)

This page is also available in: English