Cais Cynllunio: A180459

Rhif y Cais: A180459 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Maureen Davies
Dyddiad dilysu: 03/05/2018
Cynnig: Cais Amlinellol – Codi annedd gyda ffyrffio mynediad newydd i’r salfe
Lleoliad: Brynderwen, Tregaron
Côd post: SY25 6UU.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: Saesneg