Cais Cynllunio: A180256

Rhif y Cais: A180256 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Gareth & Victoria Jones
Dyddiad dilysu: 16/03/2018
Cynnig: Outline Planning Permission – All/Some Matters Reserved; Codi annedd gyda mynediad cerbyd cysylltiedig a thirweddu.
Lleoliad: Plot, Llandewi Brefi, Tregaron;  265879  255613
Côd post:
Dyddiad y penderfyniad:  09-11-2018
Penderfyniad:   Caniatawyd gydag Amodau

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English