Cais Cynllunio: A170414

Rhif y Cais: A170414 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): WHJ Lloyd & Co.
Dyddiad dilysu: 23/05/2017
Cynnig: Cadw Treuliwr Anerobig Planhigion cynnwys treulydd a thanc slyri a datblygiadau cysylltiedig
Lleoliad: Pencefn Dryscol, Dewi Road, Tregaron. 268095, 257673
Côd post:
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English