Cais Cynllunio: A160730

Rhif y Cais: A160730 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr M Fromling
Dyddiad dilysu: 19/09/2016
Cynnig: Demolition of boiler room and erection of an extension
Lleoliad: Brynllan, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post: SY25 6RL
Dyddiad y penderfyniad:  11/11/2016
Penderfyniad:  Cymeradwywyd gydag Amodau

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English