Cais Cynllunio: A160270

Rhif y Cais: A160270 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Ms C Biddulph
Dyddiad dilysu: 20/04/2016
Cynnig: Demolition of a single storey annexe and porch and construction of a 2 storey rear extension and connected single storey side extension with associated paved areas and retaining walls
Lleoliad: Tynllwyn, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post: SY25 6NY
Dyddiad y penderfyniad:  09/08/2016
Penderfyniad:  Approved Subject to Conditions

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English