Cais Cynllunio: A160161

Rhif y Cais: A160161 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr S Friar
Dyddiad dilysu:  04/03/2016
Cynnig: Erection of a single storey extension
Lleoliad: Blaenplwyf, Tregaron
Côd post:  SY25 6QT
Dyddiad y penderfyniad:  28/04/2016
Penderfyniad:  Cymeradwywyd gydag Amodau

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: Saesneg