Rhodri Evans

Rhodri Evans

Cynghorydd Sir dros Ward Llangeitho

Aelodaeth Pwyllgorau (Cyngor Sir Ceredigion – hyd o Mai 2016)

  • Cyngor
  • Pwyllgor Rheoli Datblygu
  • Cabinet – Cyfrifioldeb dros Gwasanaethau Ffordd o Fyw a Gwastraff
  • Aelod Eiriolwr ar gyfer Bioamrywiaeth a Iechyd y Cyhoedd
Post: Ysgoldy, Llanio Road, Tregaron, SY25 6UW
Ffôn: 01974 298076
Ebost: llanio1@hotmail.co.uk
 

 

This page is also available in: English