Pob cofnod gan Website Administrator

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 09/09/2019

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 9fed o Fedi 2019 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn Ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 8fed o Orffenaf 2019. Ac hefyd cadarnhau cofnodion y cyfarfod ar 12fed Awst 2019.
5 Materion yn codi or Cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Gofaleth Coed a Chloddie.
6.3 Y We.
6.4 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.5 ‘Defibrillator’
6.6 Model Rheolai
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio; A190545, Graig.
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16.
13 Y Fynwent.
14 Eisteddfod 2020.
15 Polisi Newydd.
16 Unrhyw fater arall.
17 Trefnu pwyllgor llifogydd.
18 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cais Cynllunio: A190545

Rhif y Cais: A190545 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr Dave Wright
Dyddiad dilysu: 04/07/2019
Cynnig: Cais Deiliaid Tŷ; Demolition of existing garage and erection of an extension.
Lleoliad: Graig, Llanddewi Brefi, Tregaron.
Côd post:  SY25 6PF.
Dyddiad y penderfyniad:  14/11/2019
Penderfyniad:  Caniatawyd gydag Amodau

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Cais Cynllunio: A190449

Rhif y Cais: A190449 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr John Griffiths
Dyddiad dilysu: 01/08/2019
Cynnig: Cais Llawn; Extension to existing caravan park to include 4 no. touring pitches, 2 no. glamping pods and installation of package treatment plant.
Lleoliad: Gogoyan Caravan Park, Llandewi Brefi, Tregaron.
Côd post:  SY25 6NZ.
Dyddiad y penderfyniad:  25/06/2020
Penderfyniad:  Caniatawyd gydag Amodau

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

HYSBYSIAD CYHOEDDUS – Sedd Wag Achlysurol

CYNGOR CYMUNED LLANDDEWI BREFI

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod yna sedd wâg achlysurol yn y swydd o gynghorydd ar Gyngor Cymuned Llanddewi Brefi.

Medr unrhyw ddeg etholwr yn ardal etholiadol Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi ddymuno etholiad i lenwi’r sedd wâg drwy hysbysiad yn ysgrifenedig wedi ei gyfeirio a’i drosglwyddo i’r Swyddog Canlyniadau yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, ar, neu cyn 07/08/2019.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r rhybudd o wefan Cyngor Sir Ceredigion

PDF Lawrlwytho PDF – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – Rhybudd Cyhoeddus 18-07-2019

Cyfle i ddweud eich dweud am y Cynllun Datblygu Lleol newydd

Dechreuoedd ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd (LDP2) ar 28 Mehefin 2019.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn croesawu sylwadau oddi wrth y cyhoedd ac unrhyw un sydd â diddordeb neu fudd yn y maes hwn a’i effaith ar Geredigion. 

Ar yr un pryd â’r ymgynghoriad ynghylch y strategaeth a ffefrir, mae’r Cyngor yn cyhoeddi ail wahoddiad i berchnogion tir gyflwyno manylion safleoedd (‘Safleoedd Ymgeisiol’) i’w hystyried fel tir datblygu yng nghyfnod nesaf y cynllun. Yn benodol, byddai’r Cyngor yn croesawu safleoedd sy’n gysylltiedig â’r Canolfannau Gwasanaeth arfaethedig sydd wedi’u rhestru yn y strategaeth a ffefrir. Mae gwybodaeth ynglŷn â’r drefn ar gyfer cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i’w gweld ar wefan y Cyngor.

Bydd yr ymgynghoriad yn para tan hanner dydd ar 12 Medi 2019. I ddarllen fwy, cliciwch yma: http://ow.ly/NmXe50uTsJr

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 10/06/2019

PDF Lawrlwytho PDF

832

Minutes of the Community Council Meeting held on 10th June 2019 at the Community Centre

Present:-
Councillors John Ll Griffiths(Chairman), Caryl Haf Jones (Vice-Chair), Rhodri Evans, Eirwen James, Emmanuel Kincaid, Dafydd Lloyd-Jones.
Also present was PCSO John Evans.

1. Apologies:- 
Councillor Enfys H. Davies and Cllr Lynet Pugh apologised for their inability to attend.

2. Personal 
The Council congratulated Mared Lloyd-Jones on being Deputy Ambassador for the Ceredigion Y.F.C. Congratulations was also given to recital group from Tregaron school for winning in the Urdd National Eisteddfod they were taught by Cllr Enfys H Davies. Also John and Menna Griffiths attended a garden party at Buckingham Palace.
Congratulations was given to Ser Dewi on winning the South Cards Cup.

3. Declaration of Interest
None.

4. Minutes
On the proposition of Councillor Eirwen James and seconded by Cllr Emmanuel Kincaid the Council authorised the Chairman to sign the minutes of Community Council meeting held on 13th May 2019.
5. Matters arising from the minutes

 1. It was decided that a payment of £50. 00 would be made to Mr Gareth Jones for the Audit for 2108/19.
 2. Cllr Dafydd Lloyd Jones complained about the letter that was received by the Hall Committee requesting the Financial Audit of the Hall, as most of the Councillors are on the Hall Committee.

6.1.1 Roads
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road.

833

c. Road  at Tyncornel.
d. Ruts on Pont Llanio Road.
e. White lines on junction by Ardwyn and Pont Llanio Hill

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.
b. Tree on Pont Llanio Hill.

6.3 Website
a. Nothing new.

6.4 The Pound Garden
Nothing new.

6.5 Defibrillator
Defib A/c £ 1,692.00
Pads Bought £ 71.85
Left in Account £ 1,620.15

6.6 Standing Orders
Council resolved to suspend Standing orders 18 (d) (ii),(iii), &(iv).
and Financial regulation 11.1 (d)
To allow submission of application for grant funding before deadline.

7. Financial Report

Current Account £ 100.00
Business Res A/c £6,367.79   (includes the Defib. a/c)

a. Authorising Payments.

Cllr E. Kincaid Chairmans allowance £ 50.00
E.M.Davies £ 500.00
Hall Committee Phone Bill £ 595.55
 Mr Gareth Jones Audit £ 50.00

b. Paid In

Western Power £ 15.19

834

8. Correspondence.

 1. Income and Expenditure accounts of the Fuel Allotment Charity
 2. A letter from Ceredigion National Eisteddfod for two representatives to attend the Proclamation Ceremony.
 3. Request regarding the Cambrian Mountains discovery map . Would the Council be interested second print themed on the Year of the Great Outdoors 2020.

9. Reports
Cllr Rhodri Evans attended a meeting regarding the swimming pool at Tregaron. Consultation is out now.

10. Matters arising from Ceredigion
The Council were informed that Llangeitho and Llanddewi brefi remain in the same Ward. Cllr Peter Davies is the new Chair of  Ceredigion County Council  and Cllr Gareth Davies is Vice-chair .

b. Planning
None

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee

The Council have been in discussion with B.T. for the Hall Phone and Broadband in regarding taking over the line.

Hall Committee will speak to CAVO regarding getting a lease for the Football pitch for Ser Dewi.

12. Ysgol Henry Richard 3-16

Nothing to report.

13. Cemetery

Clear Soil in Cemetery.

14 Eisteddfod 2020

An invite to the Proclamation Ceremony.

15. New Policy
Will be sorted in the future.

835

16. Any other matter

 1. Bush needs cutting back at 2 Heol y Gorwydd..
 2. Energy workshop 2-7 in the village hall on 18th June..
 3. The Council will have to sign the licence for cutting the trees  down behind the Hall.

17. Flood resilience Group
It was decided that the Chair, Vice-chair, Emmanuel Kincaid and  Eirwen James be on the committee group.

18. Date of next meeting   8th July 2019

19. A special meeting regarding the Grant for Ser Dewi was held at the Community Centre on Monday 24th June 2019

Present: Councillor John Ll Griffiths,(Chair), Caryl H Jones(Vice-chair), Rhodri Evans, Emmanuel Kincaid, Lynet Pugh, Enfys H Davies, Eirwen James, Beth Anthony, Dafydd Lloyd Jones.

1. Apologies

None

2. To apply for Grant for Ser Dewi

The Council agreed to apply for a 100% Grant Funding for Ser Dewi  through Sport Wales Place for Sport Fund.

The application had to be in by Friday 28th June with 3 tenders for the work.

The Grant is needed for improvement to the changing  facilities and referee room.

It was proposed as a motion and all Councillors were unanimous .

 

Date                                     Sign

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 08/07/2019

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 8fed o Orffenaf 2019 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn Ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 10fed o Fehefin 2019. Ac hefyd cadarnhau cofnodion y cyfarfod ar 24 Fehefin 2019.
5 Materion yn codi or Cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Gofaleth Coed a Chloddie.
6.3 Y We.
6.4 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.5 ‘Defibrillator’
6.6 Model Rheolai
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16.
13 Y Fynwent.
14 Eisteddfod 2020.
15 Polisi Newydd.
16 Unrhyw fater arall.
17 Trefnu pwyllgor llifogydd.
18 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi 

Y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2019

 

 1. Dyddiad y cyhoeddiad: 27 Mehefin 2019
 2. Bob blwyddyn, mae’r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd â diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn sy’n diweddu ar 31 Mawrth 2019, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:

Mrs E M Davies, Brynderwen, Llanddewi Brefi, Tregaron. SY23 6UU.

rhwng yr oriau  09:00   a  17:00 ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener

gan ddechrau ar                 1 Gorffenaf 2019

a gorffen ar                   26 Gorffenaf 2019

 1. O 29 Gorffennaf 2019 hyd nes bod yr archwiliad wedi’i gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
 • yr hawl i gwestiynu’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon. Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton UK LLP, 11-13 Penhill Road, Cardiff, CF11 9UP
 • ac yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwrthwynebu’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf drwy Grant Thornton UK LLP, 11-13 Penhill Road, Cardiff, CF11 9UP.
 • Rhaid rhoi copi o’r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i’r cyngor.
 1. Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.