Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 12/06/2017

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 12fed o Fehefin 2017 yn y Ganolfan am 7:30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheuriadau.
2 Materion personol.
3 Datgelu buddiannau personol.
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 15ddeg o Fai 2017.
5 Materion yn codi o’r cofnodion.
6 Materion Trafod
6.1 Priffyrdd.
6.2 Y We.
6.3 Maes Parcio.
6.4 Gardd Gyferbyn a Tanybryn.
6.5 Model Reolau
To consider the following Motion on Notice under Standing Order 25(b):
a) To amend the Standing Orders relating to procurement as follows:
i) Substitute the amount “£10,000” for “£5,000” in Standing Order 18.c.
6.6 Model Reolau Ariannol
To consider the following Motion on Notice under Standing Order 9(b):
a) To amend the Financial Regulations relating to procurement as follows:
i) Substitute the amount “£10,000” for “£5,000” in Financial Regulation 11.1.g.
6.7 ‘Defibrillator’
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau y cyllideb a fantol flynyddol.
b I gadarnhau taliadau.
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16 Llanddewi Brefi
13 Y Fynwent.
14 Unrhyw fater arall.
15 Dyddiad y Cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English